Chia De Gracia Protect That Tummy - För skydd av mage och tarmar 4 kg

Chia De Gracia Protect That Tummy - För skydd av mage och tarmar 4 kg

75.00

English: Natural feeding mix to protect the horses stomach and intestines. Forms a belly armor.

Ideal for horses suffering from stomach ulcers or horses which has a tendency to get stomach ulcers.

Contains: inulin, lecithin, pectin, rosehip, fenugreek seeds, brewer's yeast and a pinch of love. 

Svenska: En naturlig foderblandning för skydd av mage och tarmar. Bildar ett s k magpansar. Passar utmärkt för hästar som lider av eller är känsliga för magsår.

Innehåller: inulin, lecitin, pektin, nypon, bockhornsklöverfrön, öljäst och en nypa kärlek.

Quantity:
Add To Cart
 

ENGLISH

Inulin is a prebiotic associated with metabolism, dietary fiber, which does not disintegrate in the stomach or intestines. Inulin fibers are transported to the large intestine and is fermented there. Inulin increases the diversity of the microbiota in the colon and promotes the entire body's immune system, health and well-being.

 Lecithin is a gastric mucosal enhancer and a healthy digestive tract administrator. Lecithin is a good addition for horses suffering from stomach ulcers or horses which has a tendency to get stomach ulcers, because it has the ability to neutralize strong stomach acids. Lecithin strengthens the intestinal´s water-repellent surface layer and can thus protect and strengthen the gastric mucous membrane, as well as to speed up the healing of existing ulcers. 

Pectin forms a thick gel in the intestine, which strengthens and thickens the gastrointestinal tissue. Pectin increases abdominal buffering capacity, as well as increases and balances the stomachs pH. 

Rosehip also contains pectin, as well as sorbitol which balances the stomachs acids and is often used to treat heartburn.

Fenugreek seeds forms in the intestine mucus, which can soothe the inflamed / irritated digestive tract. In studies of fenugreek seed has been found it can protect horses against gastric ulcers as well as omeprazole which is often used in stomach ulcer drugs.  When fenugreek moves through the digestive tract, it absorbs bacteria and flushes them away. This is especially good if the horse is suffering from leaking ulcers  and / or intestinal bacterial infection. Gastrointestinal lesions often cause swelling and gasification and fenugreek can help to  treat these symptoms. 

Brewer's yeast improves digestion and promotes good bowel function. It also increases good intestinal flora and helps to balance the beneficial bacteria in the stomach.

Dosage: Horses 500 kg: 1 to 2 dl a day. 

The dose can be divided into 2 separate feeding times. 

Not for pregnant mares.

 
 
black and white spiral pony.jpg
 
 

SVENSKA

Inulin är en ämnesomsättningsrelaterad prebiot – en kostfiber, som inte sönderdelas i magen eller tarmarna. Inulinfibrerna transporteras till tjocktarmen, där de fermenterar. Inulin ökar mikrobflorans artrikedom i tjocktarmen och verkar därigenom stärkande på hela kroppens motståndskraft, hälsa och välmående.

Lecitin stärker magsäckens slemhinnor och upprätthåller hälsan i matsmältningskanalen. Lecitin är ett bra tillskott för magsårskänsliga hästar, eftersom det har förmågan att neutralisera starka magsyror. Lecitin stärker det vattenavvisande ytskiktet i tarmarna och kan därigenom skydda och stärka magsäckens slemhinnor samtidigt som det påskyndar läkningen av befintliga sårskador.

Pektin bildar en tjock gel i tarmsystemet. Gelen stärker och förtjockar matsmältningsorganens vävnader. Pektin ökar magens buffringsförmåga och höjer pH-värdet på maginnehållet. Även nypon innehåller pektin och magsyrabalanserande sorbitoler, som ofta används i läkemedel mot halsbränna.

Bockhornsklöverfrön bildar ett segt slem i tarmarna och hjälper därigenom till att lugna inflammerade/irriterade matsmältningskanaler. Forskning har visat att bockhornsklöverfrön skyddar magsäcken från sårbildning, till och med lika bra som magsårsmedlet omepratsol*. När bockhornsklövern passerar genom matsmältningskanalen, suger den åt sig bakterier och sköljer bort dem. Detta är särskilt bra när hästen lider av blödande sår och/eller bakterieinfektioner i tarmen. Skador i matsmältningskanalen orsakar ofta svullnad och gasbildning och bockhornsklöver hjälper även vid behandling av dessa symtom.

Öljäst förbättrar matsmältningen och tarmfunktionen. Den ökar den goda tarmfloran och hjälper till att balansera den goda bakteriefloran i magen.

Dosering: Häst 500 kg: 1–2 dl/dygn.

Dosen kan delas upp på två utfodringstillfällen.

Ej för dräktiga ston.

1dl = circa 55 g.